Rodzina zastępcza z Chorzowa
Witamy  
  Strona startowa
  Nasza rodzina
  Z życia naszej rodziny
  Album zdjęć rodzinnych
  Przepisy prawne
  => E-broszurki
  => Nowe przepisy prawne
  Przepisy smaczne
  Ankiety
  Polecane strony
  Księga gości
  Newsletter
  Kontakt z nami
  Wiadomości z ostatniej chwili
Przepisy prawne


Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza - to przejściowa forma opieki nad dzieckiem, które zostało częściowo lub całkowicie jej pozbawione.
Rodzina zastępcza, sprawując osobistą opiekę, w wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.
Zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej natomiast, z mocy prawa, ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności - wyjątek stanowi sytuacja, gdzie osoba pełnoletnia decyduje się na pozostanie w rodzinie do czasu ukończenia szkoły, do której w tym czasie uczęszcza.

Rodzina zastępcza otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka, którą ustala się na podstawie kwoty 1647 zł, zwanej 'podstawą'.

  • rodzinie zastępczej udziela się comiesięcznej pomocy pieniężnej w wysokości 40% podstawy, tj. 658,80 zł, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą wysokości połowy dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 10% podstawy, tj. 164,70 zł
  • rodzinie zastępczej udziela się comiesięcznej pomocy pieniężnej w wyższej kwocie, nieprzekraczającej 80% podstawy, tj. 1317,60 zł, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą połowie dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 20% podstawy, czyli 329,40 zł - uwzględniając:
    • wiek dziecka,
    • stan zdrowia dziecka,
    • niedostosowanie społeczne dziecka, jeżeli wykazuje ono przejawy demoralizacji w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem otrzymuje dodatkowo 10% podstawy, tj.164,70 zł.

Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
Natomiast zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania.

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych zostało opublikowane 27 października 2004 r. w Dzienniku Ustaw Nr 233, poz. 2344.

Ankieta  
 

Czy Twoim zdaniem rodzicielstwo zastępcze przeżywa kryzys?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Nie mam zdania
Raczej nie
Zdecydowanie nie

(Pokaż wyniki)


 
Przycisk Facebook "Lubię to"  
   
Reklama  
   
Tu możesz z nami rozmawiać  
 

 
Zapraszamy  
 

WirtualnyPrzyjaciel.net.pl

 
Zagłosuj na naszą stronę  
 
Statystyki, katalog stron www, dobre strony internetowe

Adres IP
 
Pogoda  
   
Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający (34 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

statystyka    Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy!   Strona nominowana w Konkursie PERŁY INTERNETU - kataloog.info